Zatvaranje ljubavi, Hamletmašina i Moj sin samo malo sporije hoda

Special cijena 140,00 kn Redovna cijena 297,00 kn

U ožujku, mjesecu u kojem se obilježava i Svjetski dan kazališta nema ništa logičnije nego čitati – drame!

 Za Müllera se u kazalištu ne događa komunikacija autora s publikom, već komunikacija autora sa samim sobom, koji djeluje kao stimulans i posrednik komunikacije gledatelja sa samim sobom. Daleko od političkog eskapizma, Müller je svjestan svoje kontradiktorne uloge: od njega se očekuje da ponudi tezu, a da istovremeno djeluje emancipacijski, da bude subverzivan, ali da ne bježi od odgovornosti političke funkcije.

 U čemu je tajna zavodljive privlačnosti Zatvaranja ljubavi Pascala Ramberta? To je čista ljubavna priča u doba kad čiste ljubavne priče više nisu moguće, kad ih se prisjećamo kao izgubljenih relikata prošlosti.

 U Martinićevim se dramama ništa ne mijenja i stoga kao da se ništa i ne događa, barem ništa bitno. Drama se tu već dogodila. Dijalozi, ogoljeni do gotovo beznačajnih rečenica, govore o svađama, ljubavi i patnjama koje su se već dogodile, odnosima koji su završeni, ali još uvijek postoje…