IZJAVA O PRIVATNOSTI I POLITIKA KOLAČIĆA

POLITIKA PRIVATNOSTI I  POLITIKA UPRAVLJANJA KOLAČIĆIMA

Za društvo FRAKTURA d.o.o.

 

Nama je Vaša privatnost bitna – otkrijte kako je čuvamo.

 

Ova politika privatnosti je posljednji put izmijenjena: 7. ožujka 2024. godine

 

 

Općenito 

Društvo FRAKTURA d.o.o. društvo je koje se bavi objavljivanjem kvalitetne beletristike i publicistike hrvatskih i svjetskih, prije svega europskih autora. Knjige prodajemo u vlastitoj knjižari, putem mreže knjižara-partnera, ali i putem našem internetske stranice (www.fraktura.hr; u daljnjem tekstu: Web stranica).

U svom poslovanju obrađujemo određene osobne podatke, zbog čega donosimo ovu Politiku privatnosti, a koja se odnosi prvenstveno na poslovanje putem Web stranice. Ova Politika opisuje koje podatke u svom poslovanju prikuplja i obrađuje društvo FRAKTURA d.o.o., koja je osnova i svrha takve obrade te koja su prava ispitanika.

Svi pojmovi koji se koriste u ovo tekstu definiraju se na isti način na koji su definirani u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; u daljnjem tekstu: GDPR).

 Molimo vas da ovu Politiku pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.

 

Voditelj obrade

Voditelj obrade je FRAKTURA d.o.o. sa sjedištem u Ivancu Bistranskom (Grad Zaprešić), Bregovita ulica 7, OIB: 89465265383 (u daljnjem tekstu: Voditelj obrade, odnosno mi, naše i sl.).

Kontakt podaci:

E-mail: [email protected]

Tel.: +385 1 335 78 63

 

Tko je ispitanik?

Ispitanik je svaki pojedinac čiji se identitet može utvrditi, odnosno osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

U okvirima poslovanja Voditelja obrade putem Web stranice, ispitanik bi prvenstveno mogao biti:

 1. svaki posjetitelj Web stranice
 2. kupac koji koristi web shop na našoj Web stranici
 3. primatelj kupljenog proizvoda, ukoliko kupac kupuje za treću osobu i šalje joj kupljen proizvod

 

Kako prikupljamo podatke?

Vaše osobne podatke u pravilu prikupljamo kada nam ih date. To se može dogoditi u sljedećim situacijama:

 • Neposrednim kontaktom (osobno, telefonski, e-mailom) s našim djelatnicima
 • Korištenjem /posjetom ove Web stranice,
 • popunjavanjem i slanjem kontakt obrasca na Web stranici
 • prijavom na newsletter
 • registracijom (stvaranjem korisničkog računa)
 • korištenjem web shopa na našoj Web stranici (predajom narudžbe)

 Međutim, Vaše osobne podatke možemo dobiti i od trećih osoba odnosno drugih izvora, npr.:

 • uvidom u sudski registar, obrtni registar ili drugu usporedivu javno dostupnu bazu podataka (npr. ukoliko je to potrebno radi provjere podataka kod izdavanja R1 računa)

 Trebali biste imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu automatski prikupljati putem naših Internet servera ili korištenjem „kolačića“. Našu politiku o kolačićima možete pročitati u nastavku ovog dokumenta.

 

Koje podatke prikupljamo?

Gledamo da prikupljamo samo one podatke koji su apsolutno nužni za izvršenje ugovornih i zakonskih obveza odnosno za kvalitetno i učinkovito pružanje naših usluga.

Podaci koje prikupljamo mogu biti (ovisno o okolnostima):

 • ime i prezime,
 • adresa (ulica, kućni broj, pobliži opis kao broj stana/kata, poštanski broj, mjesto, država)
 • osobni identifikacijski broj – ukoliko se radi o pravnoj osobi ili drugom obliku koji zahtijeva izdavanje R1 računa
 • broj mobitela,
 • e-mail
 • podaci koji mogu ovisno o odluci ispitanika biti dio poruke-čestitke koja se prilaže kupnji (npr. „Mom najdražem bratu za meni najbitniji dan, 20.03., tvoj rođendan“)

 

Zašto obrađujemo podatke?

Podatke obrađujemo prvenstveno kako bismo ispunili ugovorne i zakonske obveze u odnosu na djelatnost kojom se bavimo. Konkretno, ti podaci su nam potrebni kako bismo mogli učinkovito upravljati Vašim narudžbama, što uključuje radnje poput organizacije dostave naručenog, naplate odnosno izdavanja računa, izrade čestitke, obradom Vaših primjedbi i sl.

Nije isključeno da nam se sa zahtjevima obrate službena tijela koja unutar okvira svojih ovlasti imaju pravo uvida u dokumentaciju koja možebitno sadrži i osobne podatke.

U odnosu na našu Web stranicu, podaci koje prikupljamo potrebni su nam radi personalizacije Vašeg korisničkog iskustva odnosno generalnog poboljšanja naše web stranice.

Ne donosimo odluke koje se temelje na automatiziranoj obradi podataka.

 

Koja je pravna osnova za obradu?

Pravna osnova za obradu ovisi o okolnostima samog slučaja, a u nastavku donosimo pregled uobičajenih situacija:

 • Ako ste kupac, osnova za obradu osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojem ste stranka, dakle kupoprodaja robe te izvršenje naloga za dostavom kupljenog.
 • Ako nam se obraćate koristeći našu kontakt-formu na Web stranici (ili na drugi način) s upitima vezanim uz narudžbu, osnova za obradu osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojem ste stranka.
 • Ako nam se obraćate koristeći našu kontakt-formu na Web stranici (ili na drugi način) radi podnošenja prigovora, obrada je nužna radi poštovanja naših pravnih obveza, prije svega primjenjivih odredaba Zakona o zaštiti potrošača.
 • Ako ste izvršili registraciju i time kreirali korisnički račun na našoj Web stranici, tada Vaše podatke obrađujemo temeljem Vaše privole. Molimo da uzmete u obzir da se privola svakodobno može povući, u kojem slučaju će se korisnički račun, zajedno sa svim podacima (osim adrese elektroničke pošte) izbrisati. Molimo da nas o tome pisano obavijestite na [email protected] kako bismo mogli poduzeti odgovarajuće korake u cilju brisanja.
 • Ako ste se prijavili na newsletter, Vaše podatke obrađujemo temeljem Vaše privole koju ste dali u vidu prijave na isti. Također, newsletter kao i slične marketinške materijale mogli biste zaprimati ako ste ranije kupovali u našem web shopu, pri čemu se takva obrada temelji na našem legitimnom interesu u svrhu izravnog marketinga – Voditelj je do sada newsletter slao samo onima koji su se sami prijavili na popis za newsletter, međutim zadržava pravo da popis proširi sukladno legitimnom interesu na ranije kupce. U svakom slučaju, takvoj obradi možete svakodobno prigovoriti odnosno privolu opozvati, u kojem slučaju se Vaši podaci (o elektroničkoj pošti) brišu – samo molimo da nas o tome pisano obavijestite na [email protected].
 • Obrada podataka na Web stranici putem kolačića se odvija temeljem Vaše privole posjetitelja (uz iznimku tzv. funkcionalnih kolačića bez kojih Web stranica ne može uredno raditi).

 

S kime dijelimo Vaše podatke?

Osnovni nam je cilj da Vaše podatke ne dijelimo, odnosno da ih dijelimo s minimalnim brojem subjekata, a i to samo ako za to postoje opravdane okolnosti (u pravilu ugovorna ili zakonska obveza). Pazimo na to da uvijek dijelimo samo minimum apsolutno nužnih osobnih podataka.

Podatke u takvim okolnostima dijelimo sa:

 • kooperantima/dobavljačima radi izvođenja operativnih aktivnosti (izdavanje i obrada računa i sustava plaćanja, dostavna služba i sl.)
 • poreznim/pravnim/računovodstvenim savjetnicima (uz preduvjet da su vezani profesionalnom tajnom, ugovornim klauzulama o povjerljivosti i sl.)
 • nadležnim tijelima- ako tako zahtijeva primjenjivo lokalno ili europsko zakonodavstvo

Podatke ne prosljeđujemo u treće zemlje, odnosno izvan granica Republike Hrvatske. Ako bi se javila takva potreba, podaci neće biti preneseni prije nego što se uvjerimo da su na snazi odgovarajuće zaštitne mjere i standardi.

 

Koliko dugo čuvamo osobne podatke?

Dakako da gledamo da Vaše podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je to nužno, a nakon toga da ih trajno brišemo/uništimo, međutim, neke podatke smo temeljem zakona dužni čuvati nešto dulje.

Svakako moramo obrađivati Vaše podatke barem onoliko dugo koliko traje zastarni rok za Vaše zahtjeve koje biste mogli imati u slučaju nezadovoljstva uslugom ili robom. Ako postoje sudski ili drugi postupci u kojima ste strana, Vaši podaci obrađivati će se onoliko dugo koliko ti postupci traju.

Kada se podaci obrađuju u računovodstvene svrhe, pohranjeni su najmanje 11 godina, sve sukladno zakonskim propisima o računovodstvu.

Voditelj obrade vodi evidenciju obrade osobnih podataka, a u kojoj je detaljno opisano koliko dugo se obrađuju podaci.

 

Poveznice s trećim stranama

Na našoj web stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana već samo informacije o njima.

 

Zaštita Vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove Web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Kontinuirano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

 

Politika upravljanja kolačićima

Naša Web stranica koristi kolačiće kako bismo Vam omogućili što bolje korisničko iskustvo. Postoje kolačići koje ne možete isključiti i blokirati jer bez njih stranica nije funkcionalna. To su nužni kolačići – njihovu svrhu i trajanje možete naći u donjoj tablici. Međutim, sve ostale kolačiće (koji nisu nužni) možete blokirati – što eventualno može rezultirati slabijim radom Web stranice (npr. sporije učitavanje i sl.).

 

Što su kolačići?

Kolačići (engl. cookies) su manje datoteke, odnosno, paketi podataka, koje poslužitelj web stranice šalje na računalo korisnika prilikom posjeta nekoj web stranici i koje se tada spremaju na disk korisnika.

Kolačiće možemo podijeliti po kriteriju izdavatelja kolačića na:

 1. Kolačići “prve strane” - kolačići koje izdaje naša Web stranica u trenutku kada ste je posjetili (u slučaju nužnih) odnosno pristali na kolačiće.
 2. Kolačići “trećih strana” - kolačići koje su izradile i izdale osobe različite od nas.

Kolačiće nadalje dijelimo po njihovom trajanju:

 1. Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala nakon zatvaranja Vašeg internetskog preglednika. Pomoću njih pohranjujemo privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.
 2. Stalni (spremljeni) kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih Web stranica pohranjuje podatke poput Vašeg korisničkog imena. Takvi kolačići mogu na računalu ostati spremljeni dulje vrijeme, pa čak i do godinu dana, odnosno, sve dok ih ne izbrišete.

Treća se podjela odnosi na kategoriju i svrhu kolačića:

 1. Nužni kolačići su kolačići koji omogućuju korištenje osnovnih funkcija Web stranice. Blokiranjem tih kolačića značajno se umanjuje funkcionalnost web stranice.
 2. Ostali kolačići (u našem slučaju, to su kolačići za postavke, marketinški, i statistički) su kolačići koji se koriste u svrhu analitike prometa web stranice ili aplikacije, u svrhu oglašavanja, praćenja navika korisnika, praćenja učinkovitosti određenih rješenja na web stranici itd. Ovi kolačići mogu biti trajni ili privremeni, a mogu biti i kolačići trećih strana.

 

U nastavku donosimo pregled

 

NUŽNI KOLAČIĆI

Nužni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Web-stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića.

 

NAZIV

SVRHA

TRAJANJE

VRSTA

PRUŽATELJ USLUGE

CookieConsent

Pohranjuje stanje pristanka kolačića korisnika za trenutnu domenu

1 godina

HTTP

COOKIEBOT

1.gif

Koristi se za brojanje broja sesija na web stranici, potrebnih za optimizaciju isporuke CMP proizvoda.

Za vrijeme sesije

PIXEL

COOKIEBOT

test_cookie

Koristi se za provjeru podržava li korisnikov preglednik kolačiće.

1 dan

HTTP

GOOGLE

_GRECAPTCHA

Ovaj kolačić koristi Google recaptcha za analizu rizika i spam zaštitu od neželjenih posjetitelja. Može pohranjivati podatke o web pregledniku posjetitelja.

180 dana

HTTP

GOOGLE

rc::a

Ovaj se kolačić koristi za razlikovanje ljudi od botova. Ovo je korisno za web stranicu, kako bi mogli napraviti valjana izvješća o korištenju svoje web stranice.

trajni

HTML

GOOGLE

rc::b

Ovaj se kolačić koristi za razlikovanje ljudi od botova.

Za vrijeme sesije

HTML

GOOGLE

rc::c

Ovaj se kolačić koristi za razlikovanje ljudi od botova.

Za vrijeme sesije

HTML

GOOGLE

rc::f

Ovaj se kolačić koristi za razlikovanje ljudi od botova.

trajni

HTML

GOOGLE

__cf_bm

Ovaj se kolačić koristi za razlikovanje ljudi od botova. Ovo je korisno za web stranicu, kako bi mogli napraviti valjana izvješća o korištenju svoje web stranice.

1 dan

HTTP

Bravo.com

ak_bmsc

Ovaj se kolačić koristi za razlikovanje ljudi od botova. Ovo je korisno za web stranicu, kako bi mogli napraviti valjana izvješća o korištenju svoje web stranice.

1 dan

HTTP

Chimpstatic.com

form_key

Osigurava sigurnost pregledavanja posjetitelja sprječavanjem krivotvorenja zahtjeva s druge stranice. Ovaj kolačić je neophodan za sigurnost web stranice i posjetitelja.

1 dan

HTTP

Fraktura.hr

mage-cache-sessid

Ovaj se kolačić koristi u kontekstu s uravnoteženjem opterećenja - ovo optimizira stopu odgovora između posjetitelja i web-mjesta, raspoređujući prometno opterećenje na više mrežnih veza ili poslužitelja.

1 dan

HTTP

Fraktura.hr

mage-cache-storage

Ovaj se kolačić koristi u kontekstu s uravnoteženjem opterećenja - ovo optimizira stopu odgovora između posjetitelja i web-mjesta, raspoređujući prometno opterećenje na više mrežnih veza ili poslužitelja.

1 dan

HTTP

Fraktura.hr

mage-cache-storage

Koristi se za optimizaciju brzine učitavanja na web stranici. To se postiže unaprijed učitavanjem nekih postupaka u preglednik posjetitelja.

trajni

HTML

Fraktura.hr

mage-cache-storage-section-invalidation

Koristi se za optimizaciju brzine učitavanja na web stranici. To se postiže unaprijed učitavanjem nekih postupaka u preglednik posjetitelja.

trajni

HTML

Fraktura.hr

mage-cache-storage-section-invalidation

Ovaj se kolačić koristi u kontekstu s uravnoteženjem opterećenja - ovo optimizira stopu odgovora između posjetitelja i web-mjesta, raspoređujući prometno opterećenje na više mrežnih veza ili poslužitelja.

1 dan

HTTP

Fraktura.hr

mage-cache-timeout

Ovaj kolačić je neophodan za funkciju predmemorije. Web mjesto koristi predmemoriju za optimizaciju vremena odgovora između posjetitelja i web mjesta. Predmemorija se obično pohranjuje u pregledniku posjetitelja.

trajni

HTML

Fraktura.hr

mage-messages

Neophodno za funkcioniranje funkcije chat-box-a web stranice.

Tijekom sesije

HTTP

Fraktura.hr

mage-translation-file-version

Koristi se u kontekstu s postavkom jezika na web stranici. Olakšava prijevod na preferirani jezik posjetitelja.

Tijekom sesije

HTTP

Fraktura.hr

mage-translation-file-version

Koristi se u kontekstu s postavkom jezika na web stranici. Olakšava prijevod na preferirani jezik posjetitelja.

trajni

HTML

Fraktura.hr

mage-translation-storage

Koristi se u kontekstu s postavkom jezika na web stranici. Olakšava prijevod na preferirani jezik posjetitelja.

trajni

HTML

Fraktura.hr

mage-translation-storage

Koristi se u kontekstu s postavkom jezika na web stranici. Olakšava prijevod na preferirani jezik posjetitelja.

Tijekom sesije

HTTP

Fraktura.hr

PH_HPXY_CHECK

Koristi se za otkrivanje i sprječavanje agresivnih napada na web mjesto.

Tijekom sesije

HTTP

Fraktura.hr

PHPSESSID

Čuva stanje korisničke sesije na svim zahtjevima stranice.

1 dan

HTTP

Fraktura.hr

product_data_storage

Neophodno za funkciju usporedbe proizvoda na web stranici.

trajni

HTML

Fraktura.hr

recently_compared_product

Neophodno za funkciju usporedbe proizvoda na web stranici.

1 dan

HTTP

Fraktura.hr

 

KOLAČIĆI KOJI NISU NUŽNI – ZA POSTAVKE

Kolačići za postavke omogućuju web-stranici da zapamti podatke koji mijenjaju način na koji se stranica ponaša ili izgleda, kao što je vaš željeni jezik ili regija u kojoj se nalazite.

 

NAZIV

SVRHA

TRAJANJE

VRSTA

PRUŽATELJ USLUGE

section_data_ids

Koristi se u kontekstu s funkcijom košarice za kupnju. Pamti sve proizvode s popisa želja i vjerodajnice posjetitelja prilikom odjave.

1 dan

HTTP

Fraktura.hr

 

KOLAČIĆI KOJI NISU NUŽNI – STATISTIČKI

Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetitelji komuniciraju sa stranicom.

 

NAZIV

SVRHA

TRAJANJE

VRSTA

PRUŽATELJ USLUGE

td

Registrira statističke podatke o ponašanju korisnika na web stranici. Koristi se za internu analitiku od strane operatera web stranice.

Tijekom sesije

PIXEL

GOOGLE

c.gif

Prikuplja podatke o korisnikovoj navigaciji i ponašanju na web stranici. Ovo se koristi za sastavljanje statističkih izvješća i toplinskih karti za vlasnika web stranice.

Tijekom sesije

PIXEL

MICROSOFT

_clck

Prikuplja podatke o korisnikovoj navigaciji i ponašanju na web stranici. Ovo se koristi za sastavljanje statističkih izvješća i toplinskih karti za vlasnika web stranice.

1 godina

HTTP

MICROSOFT

_clsk

Registrira statističke podatke o ponašanju korisnika na web stranici. Koristi se za internu analitiku od strane operatera web stranice.

1 dan

HTTP

MICROSOFT

_cltk

Registrira statističke podatke o ponašanju korisnika na web stranici. Koristi se za internu analitiku od strane operatera web stranice.

Tijekom sesije

HTML

MICROSOFT

CLID

Prikuplja podatke o korisnikovoj navigaciji i ponašanju na web stranici. Ovo se koristi za sastavljanje statističkih izvješća i toplinskih karti za vlasnika web stranice.

1 godina

HTTP

MICROSOFT

magepal-google-analytics4

Koristi se za procjenu korisničkih posjeta web stranici, kao što su stranice koje su posjećene ili učestalost posjeta.

Tijekom sesije

HTTP

FRAKTURA.HR

magepal-google-analytics4

Koristi se za procjenu korisničkih posjeta web stranici, kao što su stranice koje su posjećene ili učestalost posjeta.

Trajni

HTML

FRAKTURA.HR

product_data_storage

Određuje koje je proizvode korisnik pogledao, dopuštajući web stranici da promovira srodne proizvode.

1 dan

HTTP

FRAKTURA.HR

recently_compared_

product_previous

Neophodno za funkciju usporedbe proizvoda na web stranici.

1 dan

HTTP

FRAKTURA.HR

recently_viewed

_product

Određuje koje je proizvode korisnik pogledao, dopuštajući web stranici da promovira srodne proizvode.

1 dan

HTTP

FRAKTURA.HR

recently_viewed_

product_previous

Prikuplja podatke o tome koje je proizvode posjetitelj pogledao - Ovo se koristi za optimizaciju navigacije određenog posjetitelja na web stranici.

1 dan

HTTP

FRAKTURA.HR

searchReport-log

Neophodno za optimizaciju funkcije trake za pretraživanje web stranice. Kolačić osigurava točne i brze rezultate pretraživanja.

Tijekom sesije

HTTP

FRAKTURA.HR

 

KOLAČIĆI KOJI NISU NUŽNI – MARKETINŠKI

Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetitelja kroz web-stranice. Namjera je prikazivanje oglasa koji su relevantni određenom korisniku i potiču ga na sudjelovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana.

 

NAZIV

SVRHA

TRAJANJE

VRSTA

PRUŽATELJ USLUGE

lastExternalReferrer

Otkriva kako je korisnik došao do web stranice registracijom svoje posljednje URL adrese.

trajni

HTML

Meta Platforms, Inc.

lastExternalReferrerTime

Otkriva kako je korisnik došao do web stranice registracijom svoje posljednje URL adrese.

trajni

HTML

Meta Platforms, Inc.

_fbp

Koristi ga Facebook za isporuku niza reklamnih proizvoda kao što su licitacije u stvarnom vremenu oglašivača treće strane.

3 mjeseca

HTTP

Meta Platforms, Inc.

activity;xsp=#;ord=#

Prikuplja podatke o aktivnostima posjetitelja za Google Doubleclick.

Tijekom sesije

PIXEL

Google

IDE

Kolačići Google Doubleclick IDE pohranjuju informacije o tome kako korisnik koristi web-mjesto kako bi im se prikazivali relevantni oglasi u skladu s profilom korisnika.

1 godina

HTTP

Google

pagead/landing

Prikuplja podatke o ponašanju posjetitelja s više web-mjesta kako bi se prikazao relevantniji oglas - ovo također omogućuje web-mjestu da ograniči broj prikazivanja istog oglasa.

Tijekom sesije

PIXEL

Google

_ga

Koristi se za slanje podataka u Google Analytics o uređaju i ponašanju posjetitelja. Prati posjetitelja na različitim uređajima i marketinškim kanalima.

2 godine

HTTP

Google

_ga_#

Koristi se za slanje podataka u Google Analytics o uređaju i ponašanju posjetitelja. Prati posjetitelja na različitim uređajima i marketinškim kanalima.

2 godine

HTTP

Google

_gat

Koristi se za slanje podataka u Google Analytics o uređaju i ponašanju posjetitelja. Prati posjetitelja na različitim uređajima i marketinškim kanalima.

1 dan

HTTP

Google

_gcl_au

Koristi ga Google AdSense za eksperimentiranje s učinkovitošću oglašavanja na web-lokacijama koje koriste njihove usluge.

3 mjeseca

HTTP

Google

_gid

Koristi se za slanje podataka u Google Analytics o uređaju i ponašanju posjetitelja. Prati posjetitelja na različitim uređajima i marketinškim kanalima.

1 dan

HTTP

Google

ads/ga-audiences

Pohranjuje podatke o posjeti za potrebe remarketinga za Google Ads.

Tijekom sesije

PIXEL

Google

NID

Pohranjuje marketinške podatke optimizaciju Google Ads oglašavanja.

6 mjeseci

HTTP

Google

pagead/1p-user-list/#

Pohranjuje marketinške podatke za optimizaciju Google AdSense usluge.

Tijekom sesije

PIXEL

Google

collect

Koristi se za slanje podataka u Google Analytics o uređaju i ponašanju posjetitelja. Prati posjetitelja na različitim uređajima i marketinškim kanalima.

Tijekom sesije

PIXEL

Google

MR [x2]

Microsoft Bing kolačić za praćenje posjete web stranici.

7 dana

HTTP

Microsoft

MUID [x2]

Microsoft ga naširoko koristi kao jedinstveni korisnički ID. Kolačić omogućuje praćenje korisnika sinkronizacijom ID-a u mnogim Microsoftovim domenama

1 godina

HTTP

Microsoft

SRM_B

Prati interakciju korisnika s funkcijom trake za pretraživanje web-mjesta. Ovi se podaci mogu koristiti za predstavljanje korisniku relevantnih proizvoda ili usluga.

1 godina

HTTP

Microsoft

ANONCHK

Registrira podatke o posjetiteljima iz više posjeta i na više web stranica. Ovi se podaci koriste za mjerenje učinkovitosti oglašavanja na web stranicama.

1 dan

HTTP

Microsoft

SM

Registrira jedinstveni ID koji identificira korisnikov uređaj tijekom ponovnih posjeta web stranicama koje koriste istu oglasnu mrežu. ID se koristi za dopuštanje ciljanih oglasa.

Tijekom sesije

HTTP

Microsoft

uuid

Ovaj se kolačić koristi za optimizaciju relevantnosti oglasa prikupljanjem podataka o posjetiteljima s više web-mjesta – ovu razmjenu podataka o posjetiteljima obično pruža podatkovni centar treće strane ili razmjena oglasa.

6 mjeseci

HTTP

Sendinblue

LAST_RESULT_

ENTRY_KEY

Koristi se za praćenje interakcije korisnika s ugrađenim sadržajem.

Tijekom sesije

HTTP

YouTube

LogsDatabaseV2:V#|

|LogsRequestsStore

 

Trajno

IDB

YouTube

remote_sid

Neophodan za implementaciju i funkcionalnost YouTube video sadržaja na web stranici.

Tijekom sesije

HTTP

YouTube

ServiceWorkerLogs

Database#SWHealthLog

Neophodan za implementaciju i funkcionalnost YouTube video sadržaja na web stranici.

Trajno

IDB

YouTube

TESTCOOKIESENABLED

Koristi se za praćenje interakcije korisnika s ugrađenim sadržajem.

1 dan

HTTP

YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube kolačić za marketing, remarketing koji prati posjetitelja i njegove interakcije.

180 dana

HTTP

YouTube

VISITOR_PRIVACY_

METADATA

Youtube kolačić koji omogućava pružanje relevantnih oglasa posjetitelju web stranice i služi za sprječavanje prikazivanja ponavljajućih oglasa.

180 dana

HTTP

YouTube

YSC

YouTube kolačić koji prati posjetiteljevu interakciju s web stranicom.

Tijekom sesije

HTTP

YouTube

ytidb::LAST_RESULT

_ENTRY_KEY

Koristi se za praćenje interakcije korisnika s ugrađenim sadržajem.

Trajno

HTML

YouTube

YtIdbMeta#databases

Koristi se za praćenje interakcije korisnika s ugrađenim sadržajem.

Trajno

IDB

YouTube

yt-remote-cast-available

Pohranjuje korisničke postavke videoplayera pomoću ugrađenog YouTube videa

Tijekom sesije

HTML

YouTube

yt-remote-cast-installed

Pohranjuje korisničke postavke videoplayera pomoću ugrađenog YouTube videa

Tijekom sesije

HTML

YouTube

yt-remote-connected

-devices

Pohranjuje korisničke postavke videoplayera pomoću ugrađenog YouTube videa

Trajno

HTML

YouTube

yt-remote-device-id

Pohranjuje korisničke postavke videoplayera pomoću ugrađenog YouTube videa

Trajno

HTML

YouTube

yt-remote-fast-check

-period

Pohranjuje korisničke postavke videoplayera pomoću ugrađenog YouTube videa

Tijekom sesije

HTML

YouTube

yt-remote-session-app

Pohranjuje korisničke postavke videoplayera pomoću ugrađenog YouTube videa

Tijekom sesije

HTML

YouTube

yt-remote-session-name

Pohranjuje korisničke postavke videoplayera pomoću ugrađenog YouTube videa

Tijekom sesije

HTML

YouTube

recently_compared

_product

Ovaj kolačić se koristi za određivanje proizvoda koje je posjetitelj pregledao. Ove se informacije koriste za promicanje srodnih proizvoda i optimizaciju učinkovitosti oglasa.

Trajno

HTML

Fraktura.hr

recently_compared_

product_previous

Prikuplja informacije o tome koje je proizvode posjetitelj pogledao - Ovo se koristi za optimizaciju navigacije određenog posjetitelja na web stranici.

Trajno

HTML

Fraktura.hr

recently_viewed

_product

Prikuplja informacije o tome koje je proizvode posjetitelj pogledao - Ovo se koristi za optimizaciju navigacije određenog posjetitelja na web stranici.

Trajno

HTML

Fraktura.hr

recently_viewed_

product_previous

Prikuplja informacije o tome koje je proizvode posjetitelj pogledao - Ovo se koristi za optimizaciju navigacije određenog posjetitelja na web stranici.

Trajno

HTML

Fraktura.hr

sib_cuid [x2]

Prikuplja informacije o korisnikovoj navigaciji web-stranicom i preferencijama - Ovo se koristi za ciljanje potencijalnog biltena na temelju tih informacija.

6 mjeseci

HTTP

Sibautomation.com

Fraktura.hr

 

Za sve posjetitelje vrijedi isto pravilo: prilikom posjeta naše Web stranice, na skočnom prozorčiću nudi Vam se izbor vezan za kolačiće, pri čemu na raspolaganju stoje iduće opcije:

 • USKRATI – navedeno znači da ste odbili sve kolačiće osim nužnih, a bez kojih stranica ne može raditi. Na ovaj način funkcionalnost Web stranice može biti znatno ograničena.
 • DOPUSTI ODABRANE – odabrali ste neke od opcionalnih kolačića (koji nisu nužni)
 • DOPUSTI SVE – odabrali ste da se mogu koristiti svi kolačići

 Ukoliko u bilo kojem trenutku poželite povući Vašu suglasnost, morati ćete obrisati naše kolačiće u postavkama Vašeg internetskog preglednika.

 

 

Prava pojedinaca

Sve upite u svrhu ostvarenja Vaših prava (vezano za osobne podatke, što uključuje i kolačiće) molimo da uputite na [email protected], i Vašem zahtjevu udovoljit ćemo besplatno. Na vaše upite i zahtjeve odgovaramo u roku od 30 dana. Ako iz nekog razlog ne možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo mogli udovoljiti istom.

Podložno preduvjetima sadržanima u GDPR-u, imate čitav niz prava koja opisujemo u nastavku:

 • Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke (te koji su to podaci i što s njima radimo), ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o Vama, molimo Vas da nas kontaktirate [email protected] (pravo na pristup
 • Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni ili ih treba ažurirati. 
 • Pod određenim okolnostima, uz određene iznimke, možete zatražiti da izbrišemo Vaše podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Imajte u vidu da nas brisanje može onemogućiti u pružanju određenih usluga odnosno umanjiti kvalitetu istih (npr. ukoliko odlučite izbrisati korisnički račun, sa svakom novom narudžbom morat ćete podatke nanovo upisivati). Određene podatke moramo obrađivati kroz određeno razdoblje, bilo zbog zakonskih obveza ili zbog ugovornih obveza. Možete tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga.
 • Imate i pravo na ograničenje obrade, ako neki od obrađivanih podataka ne bi bili točni, međutim istodobno ne želite da se podaci brišu već da se ograniči korištenje istima, ili ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, međutim Vi ih želite zadržati zbog vlastitih opravdanih potreba (tj. postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva).
 • Uz pravo na pristup možda ćete istodobno koristiti pravo na mogućnost prijenosa podataka. To znači da Vam podatke prenosimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu, ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 • Pravo na prigovor imate (među ostalim) ukoliko Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanja službene ovlasti ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese.
 • Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, istu možete povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje Vaše privole imat će učinke samo za buduću obradu. Obrada izvršena prije povlačenja privole ostaje valjana.
 • Ako niste zadovoljni našom reakcijom na Vaš upit, ili ako niste zaprimili odgovor u roku od 30 dana od dana predaje svoje zahtjeva, imate pravo na pritužbu nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji se predaje (i) osobno (usmeno na zapisnik), ili (ii) pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, ili (iii) ispunjavanjem online obrasca na web stranici Agencije (www.azop.hr) , ili (iv) e-mailom: [email protected], ili (v) faksom na broj: 01/ 46-090-99.

Molimo da uzmete u obzir da imamo pravo, ako bi Vaš zahtjevi bili očito neutemeljeni (čak i ako je samo jedan) ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja: (a) naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti ili postupanje po zahtjevu; ili (b) odbiti postupiti po zahtjevu.

 

Promjene naše Politike privatnosti

U slučaju promjena ove Politike, obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici.