Suzana Glavaš

SUZANA GLAVAŠ diplomirala je u Zagrebu talijanski jezik i književnost i komparativnu književnost te potom na zagrebačkom Sveučilištu i magistrirala. Od 1987. do 1991. radi kao lektor kulturne razmjene na Sveučilištu u Bariju nakon čega prelazi u Napulj na lektorat hrvatskoga jezika na Sveučilište «L’Orientale». Od 2001. do 2007. predavala je suvremeni talijanski jezik u svojstvu lektora na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Bavi se znanstvenim istraživanjem i književnim prevođenjem s talijanskog na hrvatski i obratno.

U posljednjih pet godina uredila je i prevela na talijanski 4 knjige poezije: Mirko Tomasović, Sonetti d’amore (nuove versioni)/Zvonjelice ljuvene (novi prepjevi), 2003; Zijad Duraković, Fiat lux, 2004; Mile Stojić, Mare magiaro, 2005; Anđelko Vuletić, Non oscuratemi il sole/Ne zaklanjajte mi sunce, 2005, te uredila knjigu pjesama iz rukopisne ostavštine talijanskog pjesnika Umberta Bellintanija Se vuoi sapere di me, 2006. Od proznih djela prevela je i uredila talijansko izdanje romana Jasminke Domaš, Rebecca nel profondo dell’anima, (2003) U istom razdoblju objavila je i 6 stručnih i znanstvenih radova u zbornicima, te u raznim časopisima i publikacijama eseje, kritike, članke, recenzije, predgovore, pogovore.

Za Hrvatsku književnu enciklopediju Hrvatskog leksikografskog zavoda Miroslav Krleža napisala je autorske članke: Ariosto, Lodovico; Carducci, Giosue; Goldoni, Carlo; Guarini, Giovanni Battista; Morpurgo, Luciano; Morpurgo, Vid (Vito); Morpurgo, Vito, Tommaseove Iskrice, a za Židovski biografski leksikon (u pripremi, ur. Vlasta Kovač i Ivo Goldstein): Morpurgo, Luciano; Morpurgo, Vid (Vito); Morpurgo, Vito; Weinberger, Draga.

Od 1996. godine surađuje na međunarodnom projek­tu «Laboratorio Progetto Poiesis» pri Međunarodnom centru za proučavanje knji­ževnosti, umjetnosti i društvenih pitanja među zemljama i kulturama Sredozemlja iz Alberobella u Italiji.

Član je Društva hrvatskih književnih prevodilaca od 2004.

Dobitnica je međunarodne nagrade «Premio Umberto Bellintani I edizione» Grada Mantove 2002. i međuna­rodnog priznanja «Christian Rogges» za promicanje hrvatske književnosti u Italiji, te za gradnju kulturnih mostova između Hrvatske i Italije, što joj ga je 2003. dodijelio Istituto Internazionale di Cultura. Centro Studi Comunità Europee (Lecce, Italia).  Godine 2009. dodijeljena joj je međunarodna hrvatska nagrada „Davidias“ za najbolji prijevod hrvatskog klasika na strani jezik (Marin Držić, Skup, izd. Argo, Lecce, 2009/Marino Darsa Raguseo, L'Avaro, 2009).

Prikaži kao Rešetka Popis

Broj stavki: 1

Prikaži kao Rešetka Popis

Broj stavki: 1