Srđan Dvornik

Rođen 1953. u Šibeniku.  Gimnaziju, Filozofski fakultet (filozofija-sociologija) i postdiplomski studij na Fakultetu političkih znanosti (magisterij politologije) završio u Zagrebu.

Radio u srednjim školama 1978.-1983., na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (Zavod za organizaciju) 1983.-1989., Izdavačkom poduzeću "Naprijed" (urednik društvenoznanstvenih i filozofijskih izdanja) 1989.-1994., Institutu Otvoreno društvo – Hrvatska (poslovni direktor i pomoćnik direktora programa za civilno društvo) 1994.-1999., Heinrich Böll Stiftung – Ured Zagreb (voditelj ureda i koordinator programa podrške demokratizaciji i zaštite okoliša) 1999.-2004., te od 2005. do aprila 2008. kao izvršni direktor u Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava.

Sada djeluje kao neovisni konzultant, publicist, predavač i prevodilac.

Objavio veći broj društveno-znanstvenih radova u stručnim časopisima.

Uredio i objavio knjigu Transformacija Hrvatske – sljedeći korak (Zagreb 2005.), za koju je napisao i prilog "Politika odozdo i 'civilna' depolitizacija".  Engleska verzija knjige objavljena je pod naslovom Next Steps in Croatia's Transition Process objavljena je u nakladi Nomos, Baden-Baden 2007) (prilog "Politics from below and the 'Civil' Depoliticisation").

Prevodi s engleskoga (osam knjiga i nekoliko desetaka znanstvenih i publicističkih članaka).  Dosad prevedene knjige:

Nestanak javnog čovjeka Richarda Sennetta (Naprijed, Zagreb 1989.);

Socijalna konstrukcija zbilje P. Bergera i Th. Luckmanna (Naprijed, Zagreb 1992.);

Ratni zločini u Bosni i Hercegovini (izvještaji Amnesty Internationala i Human Rights Watcha) (Antiratna kampanja, Zagreb 1993.);

Um, osoba i društvo G. H. Meada (Jesenski & Turk, Zagreb 2003.);

Sveto i svjetovno R. Ingleharta i P. Norris (Politička kultura, Zagreb 2007.);

Strah i politika Milana Podunavca, Johna Keanea i Chrisa Sharpa (zajedno s Hanom Dvornik; Politička kultura, Zagreb 2008.);

Pojam političke kulture Stephena Welcha (zajedno s Hanom Dvornik; pred objavljivanjem, Politička kultura, Zagreb);

Svjetovi umjetnosti Howarda Beckera (zajedno s Hanom Dvornik; Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, pred objavljivanjem).

Od 1980-ih godina sudjeluje kao suosnivač i aktivist u radu nekoliko organizacija civilnog društva angažiranih na ljudskim pravima, slobodi javne riječi, demokratskim inicijativama itd.:  Udruženje za jugoslavensku demokratsku inicijativu, Antiratna kampanja, Građanska inicijativa za slobodu javne riječi, Građanski odbor za ljudska prava itd.  Održao veći broj edukativnih radionica posvećenih razvijanju znanja i vještina javnog i političkog djelovanja, ljudskim pravima, te razradi strategija i projekata, za aktivistice i aktiviste civilnog društva i sudionice/sudionike škola ljudskih prava za mlade, za buduće donosioce odluka i za nastavnike.  Sudjelovao u različitim oblicima obrazovanja za mlade o ljudskim pravima i demokratizaciji.

Djelovao u redakcijama omladinskih listova (Studentski list) i časopisa (Revija za sociologiju, Kulturni radnik).  Član uredništva elektroničkog magazina za civilno društvo ZaMirZine.  Objavljuje političke komentare i analize u Novom listu (tjedni dodatak "Pogled"), magazinu Identitet i elektroničkim novinama ZaMirZine.

Područja interesa i ekspertize: demokratska transformacija postkomunističkih društava, vladavina prava i ljudska prava, političko obrazovanje, javnost.  Trenutno provodi istraživački projekt "Akteri civilnog društva kao akteri promjena u demokratskoj transformaciji postjugoslavenskih zemalja (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija)".

Prikaži kao Rešetka Popis

Broj stavki: 6

Prikaži kao Rešetka Popis

Broj stavki: 6