Damir Pešorda

Damir Pešorda rođen je 4. siječnja 1961. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je jugoslavenske jezike i književnost. Radio je kao lektor hrvatskoga jezika u Kijevu. Kao urednik, prevoditelj i autor objavio je sljedeće antologije i znanstvene radove s područja ukrajinske književnosti: 

Suvremena ukrajinska pripovijetka, priredili i preveli Ljudmila Vasiljeva i Damir Pešorda, Kolo, Časopis Matice hrvatske, god. 10 (2000.), br. 1; str. 153-226; 

Tipologija suvremenog povijesnog romana (na primjerima iz ukrajinske i hrvatske književnosti), Književna smotra, časopis za svjetsku književnost, god. 35 (2003.), br. 1(127); str. 3-25; 

Ukrajinski književni huligani. Izbor iz suvremene ukrajinske proze, priredili i preveli Ljudmila Vasiljeva, Antonij Pavlešin i Damir Pešorda, Zagreb 2002.; 

Dok se otima, Quorum, časopis za književnost, god. 19 (2003.), br. 2; str. 85-89. 

Prikaži kao Rešetka Popis

Broj stavki: 2

Prikaži kao Rešetka Popis

Broj stavki: 2