Copyrights

Zahvaljujemo vam što vas zanima traženje prava za citiranje iz djela koja objavljujemo, za adaptacije djela za kazalište, radio, film, televiziju itd., za objavljivanje djela na stranim jezicima, za bilo koju vrstu upotrebe dijelova autorskog djela, likova i svega povezanog s objavljenim autorskim djelom.

Za sva autorska prava koja posjedujemo potrebna je dozvola za objavljivanje, reproduciranje ili bilo koji oblik upotrebe sukladno hrvatskim i međunarodnim zakonskim propisima o autorskim pravima.

Molimo vas da sva pitanja vezana uz autorska prava pošaljete na e-adresu [email protected]. Odgovorit ćemo vam u najkraćemu mogućem roku.

Svaki upit mora sadržavati sljedeće:

Za citate u svim vrstima djela uključujući i školske udžbenike

 • naziv nakladnika
 • adresa
 • ime i prezime autora
 • naziv djela
 • područje distribucije djela
 • naklada djela
 • točan naziv autora i djela, izdanje, broj stranice citata i sam citat
 • opis konteksta u kojem će se citat upotrijebiti

Za javnu reprodukciju

 • naziv izvođača
 • adresa
 • naziv djela
 • mjesto i vrijeme javne reprodukcije
 • točan naziv autora i djela, izdanje, broj stranice citata i sam citat

Za upotrebu djela u reklami i u slične propagandne svrhe

 • naziv agencije
 • adresa
 • naziv proizvoda koji se reklamira
 • vrsta reklame

Za izložbe ili umjetničke radove

 • ime i prezime umjetnika ili kustosa
 • naziv institucije
 • adresa
 • trajanje izložbe
 • naklada kataloga
 • točan naziv autora i djela, izdanje, broj stranice citata i sam citat
 • opis konteksta u kojem će se citat upotrijebiti

Za prijevod i objavljivanje djela

 • potreban je posebni ugovor

Za radijsku, televizijsku, filmsku i svaku drugu adaptaciju djela

 • potreban je posebni ugovor

Za objavljivanje e-knjige i sličnih publikacija

 • potreban je posebni ugovor

Za upotrebu fotografija naslovnica

 • nije potrebno zatražiti prava za autorsko djelo, ali svakako treba objaviti (c) Fraktura

Za upotrebu fotografija autora

 • nije potrebno zatražiti prava za autorsko djelo, ali svakako treba navesti (c) autora fotografije

Za upotrebu opisa djela

 • nije potrebno zatražiti prava za autorsko djelo

Besplatno citiranje

 • Citate je moguće upotrebljavati besplatno (to nije zakonska odredba, već odluka Frakture, koju možemo promijeniti procijenimo li da se citat upotrebljava neprimjereno) ako je riječ o kritici ili znanstvenom djelu. Kad je posrijedi prozno djelo, opseg citata smije biti deset redaka (ili 800 znakova s razmacima) iz izvornoga djela u kontinuitetu ili 25 redaka (ili 2400 znakova s razmacima) ako se upotrebljava više citata s više mjesta u izvornome djelu. Ako se citira pjesma, moguće je citirati maksimalno 25% pjesme, a ako je riječ o poemama, epovima ili drugim većim pjesničkim cjelinama, moguće je citirati maksimalno osamnaest stihova u kontinuitetu ili 70 stihova s više mjesta u izvornome djelu.