Čitateljski svijet Francesce Melandri

Piscima je čitanje strahovito važno. Posve je jasno da bez čitanja ne bi bilo ni pisanja, a silno je zanimljivo uočavati veze između onoga što pisci čitaju i onoga što pišu, kako ih literatura formira i kako utječe na njihov umjetnički rad. Nagrađivana talijanska spisateljica Francesca Melandri odgovorila nam je uoči dolaska u Zagreb na nekoliko pitanja i podijelila s nama svoje čitateljske preferencije.

Sjećate li se koja je prva knjiga koju ste pročitali?

Nisam sigurna je li to bila baš prva knjiga koju sam pročitala, zapravo najvjerojatnije nije jer su slova previše sitna, ali prva knjiga u koju sam se zaljubila za sva vremena jest interpretacija tradicionalnih talijanskih narodnih priča Itala Calvina. Još uvijek imam to izdanje: velika, glomazna knjiga vrlo tankih stranica i s ovitkom koji je nekoć bio bijel, ali sada je smećkast i prekriven mrljama zbog neprekidne upotrebe. S druge strane, vrlo se jasno sjećam kada sam u dobi od osam godina pročitala svoju prvu knjigu za odrasle. To je bio Taipi Hermana Melvillea. Cijelu sam je podcrtala ljubičastim markerom – a kada kažem cijelu, mislim na svaku riječ na svakoj stranici. Prije toga sam gledala svoju znatno stariju sestru kako uči, pa sam mislila da odrasli tako čitaju svoje odrasle stvari.


Koja vam je najdraža knjiga? Možete li uopće odgovoriti na ovo pitanje, postoji li samo jedna?

Naravno da je nemoguće odgovoriti na ovo pitanje. Kada me pitaju koju bih knjigu ponijela na pusti otok, uvijek kažem da želim biti sigurna da ću imati dovoljno materijala za čitanje prije nego što me spasi brod u prolazu, pa je moj uobičajeni odgovor – Shakespeareove drame. Unutra ima dovoljno svjetskih nedaća! Kada bih još mogla ponijeti i sabrane pjesme Emily Dickinson, možda bih i odbila ponudu broda za spašavanje da me vrati u civilizaciju i ostala na otoku sa svojim Kraljem Ljudskog Iskustva i svojom Kraljicom Tišine, savršeno zadovoljna.

Imate li najdraži žanr ili autora?

Ja sam svejed. Kada je literatura u pitanju, dovoljno sam stara da osjećam želju ponovno pročitati knjige koje sam voljela kad sam bila mlađa. Ona me vuče daleko jače nego potreba da pod svaku cijenu pokušam pratiti kontinuiranu struju noviteta. Postoje, jasna stvar, neki živući autori čije nove romane pohrlim kupiti čak i prije nego što pročitam kritike. Recimo, Ian McEwan ili Amos Oz, ako želim imenovati samo dvojicu. Kada radim na romanu, vrlo rijetko čitam beletristiku jer mi je teško ugurati druge izmišljene svjetove u svoj vlastiti um, čitav prostor mašte zaposjednut je onim koji sama stvaram. Zato kad pišem roman, osim knjiga koje trebam za istraživanje najčešće čitam poeziju: izloženost glazbi jezika hrani me i održava dok pišem. Također, čitam mnogo publicistike, a u nekim razdobljima života čak i više nego lijepu književnost. Popularnoznanstvena literatura, pogotovo kada je pišu predivno informativni i zabavni znanstveni pisci engleskoga govornog područja, jedan je od mojih omiljenih neknjiževnih žanrova.

Što trenutačno čitate?

Upravo sam završila s ponovnim čitanjem Moby Dicka i to je bila poprilična avantura, daleko veća nego kada sam knjigu čitala kao tinejdžerica. Moja obitelj ima posebnu vezu s ovom knjigom jer je moja majka Cesarina Minoli bila njezina druga prevoditeljica na talijanski, kasnih pedesetih, i njezin prijevod se kontinuirano objavljuje do danas, dugih pola stoljeća.

Postoji li neka knjiga koju redovito preporučujete ako vas netko pita što čitati? To ne mora nužno biti knjiga koju najviše volite, već neka koja vam je draga, a mislite da bi se mogla svidjeti i drugima…

Oprezna sam kada preporučujem knjige jer je susret čitatelja i knjige vrlo intiman čin koji se odvija bez posrednika: ako se vi i ja sviđamo jedno drugome, to ne mora nužno značiti da ćemo voljeti iste knjige. Zato kada preporučujem knjige, jako mnogo ovisi o tome kome ih preporučujem. Često imam impuls da preporučim posljednju knjigu koju sam zavoljela, pogotovo ako nije previše poznata. U posljednje vrijeme sam svima za koje sam vjerovala da bi to mogli cijeniti preporučivala Judu Amosa Oza.

Za koju knjigu smatrate da najbolje reprezentira vaš ukus?

Ako mogu navesti dvije, a ne samo jednu, rekla bih jedna od zbirki priča Alice Munro (vjerojatno The Love of a Good Woman) te nevjerojatno dirljiva autobiografija Nelsona Mandele Long Walk to Freedom. Krajnje osobno i krajnje političko kao dva posve različita aspekta istog dubokog pristupa životu ljudskih bića.

Što je za vas čitanje? Vežete li ga uz slobodno vrijeme, posao, učenje, osobni razvoj, zabavu…?

Sve navedeno. Provodim jako mnogo vremena čitajući svaki dan, moj bi okulist vjerojatno rekao i previše. Ne bih se iznenadila kada bi se nakon što umrem ispostavilo da sam, uz spavanje i disanje, najviše svog vremena na Zemlji provela upravo čitajući. Čitanje mi je stvarno način života, više nego bilo što drugo. Postala sam knjiški moljac u vrlo ranoj dobi i knjige su oduvijek moji životni suputnici. Također, čitam mnogo i za posao jer iza svake od mojih knjiga stoji opsežno istraživanje, a to znači i dug popis knjiga koje moram pročitati, uz intervjue i terenska istraživanja. Usto su čitanje i istraživanje na internetu već više od desetljeća jedan od oblika mojeg čitanja. Dok sam prošlih tjedana čitala Moby Dicka, knjigu sam upotpunila čitanjem online-komentara na svako poglavlje i otkrila sam neke nevjerojatno pronicave uvide. To je bilo svojevrsno multidimenzionalno putovanje unutar literarnog putovanja praćenja Pequoda na njegovom sudbinskom putu – zaista prekrasno, moram reći! Zato ne mislim da su odrasli koji kažu da mladi ništa ne čitaju u pravu; oni možda ne čitaju klasične, papirnate knjige onoliko koliko je to činila naša generacija, ali mnogi od njih provode dosta vremena čitajući druge formate na internetu. Prilično sam sigurna da je nakladništvo tek na početku tektonskih promjena koje će novi mediji donijeti kreativnim, smislenim upotrebama pisane riječi. Samo što one možda neće biti one na koje smo se navikli.


-----------------------------------------------------------

 

Do you remember the first book you have ever read?

I am not sure it was my first book, in fact it's not very likely that it was because the print is too small, but certainly the first book to become my all-time favourite is Italo Calvino's rendition of traditional Italian Folktales. I still have it: a big bulky book with very thin pages and a cover which used to be white but now is brownish and stained by incessant use. Conversely, I remember very well that when I was 8 I read my first book for adults, not a book meant for children that is, just a normal paperback: Taipi, by Herman Melville. I underlined it thoroughly with a purple felt pen - and by thoroughly I mean every single word on every single line on every single page (I had been watching my much older sister study and I thought that's what adults do when they are reading adult stuff).

What is your favourite book and is it possible to answer this question, is there just one favourite book?

It's an impossible question, of course. When I am asked what book would I bring on the desert Island I am always trying to make sure I'll have enough reading material before I get to be saved by a passing-by ship; so, my usual answer is Shakespeare's complete plays - enough of the world's quandaries, in there! If only it could be coupled with Emily Dickinson's complete poems, I might even turn down the saving ship's offer to get back to civilisation, and just keep on staying on the island, with my King of Human Experience and my Queen of Silence, perfectly content.

Do you have a favourite author or genre?

I am an omnivore. As regards to literature, I'm old enough to feel the urge to re-read the books I loved as a younger reader, much more than to keep up at all costs with the publishing industry's continuous stream of novelties. There are of course some living authors whose latest novel I rush to buy without even reading the reviews: Ian Mc Ewan and Amos Oz to name just two. When I am at work on a novel, however, I very rarely read fiction because I fnd it hard to fit other fictional universes in my mind, the whole imaginative space is occupied by the one which I am myself creating. So, when I am working on a novel, apart from the books I need to read for research, I read mostly poetry: being exposed to the music of language, on the contrary, nourishes and sustains me as I write. Also, I read a lot of non fiction, and in some periods of my life much more than fiction. Popular science, as written by the wonderfully informative and entertaining english-speaking science writers, is one of my favourite non-literary genres.

What are you reading at the moment?

I just finished re-reading Moby Dick and it has been quite an adventure, much more so than when I read it in my teens. In my family we have a special connection to this book because my mother Cesarina Minoli was its second-ever translator in Italian, in the late '50s, and her translation has been re-published continously for half a century.

Is there a book you often recommend when someone asks you what to read? That doesn't necessarily have to be your favourite book but one that you like and think others will also like…

I am cautious with recommending books, because the encounter between readers and books is a very intimate affair, which has no transitory property: that is, if you and I like each other, we needn't necessarily like the same books. So, what I recommend really depends a lot on the person I am talking to. The impulse of course is always to recommend the last book which I loved, especially if it's not too well known. Recently, I have been recommending to anyone I thought would appreciate it Judasby Amos Oz.

Which book is the best representation of your taste?

If I can quote two instead of just one, I would say: one of Alice Munro's short story collections (probably "The love of a good woman") together with Nelson Mandela's amazingly touching autobiography "Long walk to freedom". The utterly personal and the utterly political as two only apparently opposte facets of the same profound approach to life as human beings.

What is reading for you? Do you associate it with free time, work, learning, personal development, entertainment...?

All of the above. I spend many (my eye doctor would probably say, too many) hours every day reading. After breathing and sleeping I wouldn't be surprised if when I die reading, on final tally, would be calculated as the activity to which I have devoted more hours to in my lifetime. It's really a way of living, more than anything else. Since I was a very little child I was a bookworm, and books have been my life companions. Plus I read a lot for work, of course, since there's a lot of research behind each of my books, and that means also - although not only, there are also interviews and on site research - a long list of books to read. Plus, since at least a decade now, reading and searching on the Internet has become also one of the forms of my reading. For instance, as I was reading "Moby Dick" these last weeks, I accompanied the reading by searching commentaries online to each chapter, and I discovered some amazingly insightful stuff. A sort of multidimensional trip within the literary trip of following the Pequod on its fateful trip - quite wonderful, I must say!

This is why I am not so sure adults who say that young people do not read anymore are right; they might just not read paper books as much as our generation used to, but a lot of them spend a lot of time reading in other formats on the web. Allof the above to say that I am pretty sure that the world of publishing has only just seen the very beginning of the tectonic changes these new media will bring to the creative, meaningful uses of the written word. They will just maybe not be the ones we are accostumed to.

                                                                                                                                                                                                                                             Foto: Carlo Traina 


Možete provjeriti i što čita Stipan Tadić, jedan od najboljih mladih hrvatskih slikara, Krešimir Sučević-Međeral lovac iz televizijskog kviza "Potjera"; novinar i voditelj Domagoj Novokmet, voditeljica i glumica Iva Šulentić, prevoditeljica Ana Badurina, Darko Rundek...