U petak 14. lipnja 2019. u 19 sati

u KROKODILovom centru u Beogradu (Karađorđeva 43)

održat će se tribina

"Jugoslavija u Srbiji i Hrvatskoj, 1918.–2018.",

kojoj je povod izlazak knjige

Dragana Markovine

Jugoslavija u Hrvatskoj (1918.–2018.), od euforije do tabua.

Na tribini će govoriti Dragan Markovina, Tomislav Bogdan i Radina Vučetić,
a tribinu će moderirati Igor Štiks.