Anita Peti-Stantić je sa slovenskog jezika prevela knjigu Panorama Dušana Šarotara. Knjiga je objavljena u okviru projekta “Nošenje s nesigurnostima suvremene Europe – prijevod deset knjiga”, sufinanciranog sredstvima Europske Unije.

Anita Peti-Stantić je profesorica na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje predaje poredbenolingvističke i slovenističke kolegije. Na studiju se posebno bavi kontrastivnom hrvatsko-slovenskom gramatikom i teorijskim i praktičnim pitanjima prevođenja bliskosrodnih jezika. Napisala je slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik (Mozaik knjiga, 2013.) te tri lingvističke monografije, Jezik naš i/ili njihov: vježbe iz poredbene povijesti južnoslavenskih standardizacijskih procesa (Srednja Europa, 2008.) te, s prijateljem i kolegom Keithom Langstonom, Hrvatsko jezično pitanje danas: identiteti i ideologije (Srednja Europa, 2013.) i Language Planning and National Identity in Croatia (Palgrave MacMillan, 2014.). U posljednjih nekoliko godina tri je godine provela u Americi istražujući informacijsku strukturu rečenice i odnos semantike i sintakse u Centru za kognitivne studije Sveučililšta Tufts i uživajući u blagodatima bostonskoga akademskog života. Uz znanstveni rad, prevodi sa slovenskoga i engleskoga, a godinama je uređivala biblioteku za djecu i mlade Electa u nakladničkoj kući Algoritam. Promovira čitanje gdje god može, a najradije među mladima.