Nura Bazdulj-Hubijar

Nura Bazdulj-Hubijar rođena je 1951. u Mrđenovićima kod Foče. Od 1954. godine živjela je u Sarajevu, gdje se i školovala. Nakon završenog studija medicine 1975. godine seli u Travnik gdje i danas živi. Radi kao liječnik, specijalist medicinske mikrobiologije. Do sada je objavila niz romana, pjesama i drama, njezina djela prevođena su na njemački, nizozemski i norveški, a jedan od njenih romana 1996. snimljen je u tehnici za slijepe osobe. Uvrštena je u školske čitanke, Antologiju bošnjačkog putopisa XX. vijeka i u školsku lektiru. Surađuje u listovima i časopisima za djecu i odrasle.
  1. Nevjestinski ponor
    Nevjestinski ponor
    Special cijena 9,00 kn Redovna cijena 10,00 kn