Vladimir Stojsavljević

Vladimir Stojsavljević diplomirao je na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, smjer režija. Dobitnik je niza priznanja i nagrada za svoje predstave i dramske tekstove. Desetljećima se bavi organizacijom kulturnoga života: multimedijalnih projekata, kazališnih predstava, festivala poput Eurokaza, Tjedna suvremenog plesa i tako dalje. Važnije su mu drame Kradljivac knjiga, Trač o ljubavi, Katarina Zrinska od Frankopana, O tome se u našoj kući ne govori, Odlazak, Zagorka na duplerici, Norveške šume i Nikola VII. Prozni tekst Ljetni dnevnik rata iz 1991. smatra se prvom knjigom napisanom o ratu u Hrvatskoj. 2009. objavio je hvaljeni roman Pula, a 2011. Život bez imena.