Preuzmite Fotografiju Maja Vodopivec
© Maja Vodopivec

Darko R. Suvin

Dr. Darko R[oland] Suvin, Profesor emeritus Univerziteta McGill (Kanada): rođen u Zagrebu 7/1930, od 12/1941–43. u internaciji s roditeljima na Korčuli, nakon oslobođenja evakuiran s majkom u Italiju 10/1943. Otac mu je bio u partizanima kao liječnik, bio je g. 1945. šef saniteta grada Splita, zatim u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, a na povratku u Zagreb osnivač Stomatološkog fakulteta, umro 1992. DS je bio član SKOJ-a od 1945, član KPJ/SKJ od 1948. Završio je u Zagrebu IV. realnu gimnaziju g. 1948, studirao na Tehničkom fakultetu (inžinjer kemije 1954) i na Filozofskom fakultetu (diplomirao anglistiku i francuzistiku 1956), doktorirao na I. Vojnoviću 1970. Član Društva književnika od 1954, jedan od urednika Studentskog lista u 1950-im godinama, sudjelovao u evropskom studentskom teatru 1950–60-ih godina, pisao kazališne kritike, eseje, prevodio poeziju i drugo s raznih jezika, studirao u Engleskoj 1954/55, na Sorbonni 1960, Yale University u 1965/66. Asistent za teatrologiju cum venia legendi na Katedri za komparatistiku 1959–67. G. 1967–68. profesor u USA, 1968-2000. u Kanadi, postaje redovni profesor za anglistiku i komparativnu književnost na Sveučilištu McGill u Montrealu, i član kanadske Akademije nauka (RSC); predavao je i gostovao na brojnim drugim institucijama po četiri kontinenta. Bio su-urednik Science-Fiction Studies 1973–81. i urednik Literary Research 1985–95. te dobitnik više nagrada i naučnih stipendija. Objavio 34 knjige i uredio 14 o književnosti, dramaturgiji (posebno o Brechtu i o Japanu), SF-u i utopizmu, te epistemologiji kulture i politike, od kojih su neke prevedene na 6 jezika, uključiv tri knjige stihova kao i prozne parabole, takođe preko 500 članaka i eseja o komparativnoj književnosti i dramaturgiji, teoriji kulture, utopizmu i naučnoj fantastici, te o političkoj epistemologiji. U mirovini, sa suprugom Tuzlankom, u Italiji od 2001. Knjige i materijali DS-a poklonjeni su arhivu Univ. Statale di Milano i dijelom već tamo udomljene, vidi www.apice. unimi.it/?page_id=1578. Posljednji naslovi na engleskome (izbor): Metamorphoses of Science Fiction, enlarged edn., P. Lang, 2016; Communism, Poetry, Toronto: Political Animal, 2020; Brecht’s Communist Manifesto Today, Delhi: Aakar, 2020; Parables of Freedom and Narrative Logics: Positions and Presuppositions in Science Fiction and Utopianism, 2 Vols, P. Lang, 2021; Disputing the Deluge: 21st Century Writings on Utopia, Narration, Horizons of Survival, Bloomsbury Academic, 2021. Naslovi knjiga u SFRJ ili kasnijoj “jugosferi”: Dva vida dramaturgije, Zagreb: razlog, 1964; Od Lukijana do Lunjika, Zagreb: Epoha, 1965; Uvod u Brechta, Zagreb: Školska knjiga; 1970; Dramatika Iva Vojnovića. Dubrovnik (posebni broj u potpunosti posvećen ovom radu) br. 5/6 (1977); Armirana Arkadija (pjesme), Zagreb: Naprijed, 1990; Gdje smo? Kuda idemo?: Za političku epistemologiju spasa, Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2006 (takođe Ljubljana: Založba Sophia, 2010); Naučna fantastika, spoznaja, sloboda, Beograd: Slovo- Slavia, 2009; Metamorfoze znanstvene fantastike, Zagreb: Profil, 2010; Preživjeti Potop: Fantasy, porobljenost i granična spoznaja, Zagreb: Mentor/UBIQ, 2012; Samo jednom se ljubi: Radiografija SFR Jugoslavije 1945.-72., Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung, 2014, www.rosalux.rs/bhs/samojednom- se-ljubi-drugo-izdanje; Brechtovo ustvarjanje in horizont komunizma, Ljubljana: MLG, 2016; Pouke iz Ruske revolucije, Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, 2017, www.rosalux.rs/all/pouke-iz-ruske-revolucije. Daljnji izvori: Canadian Who’s Who od 2010 do uključivo 2022; na internetu www.darkosuvin.com; https://independent. academia.edu/DarkoSuvin/Papers sa biografijom i mnogim radovima, na hrvatskosrpskome prilično nepotpuno na https://darkosuvin.weebly.com/.

Kupujte po
Opcije kupovine
Kategorija
 • Bestseler
  • Akcije
 • Beletristika
  • Domaća književnost
   • Suvremena
  • Poezija i drama
   • Poezija