Preuzmite Fotografiju Peter Andreas Hassiep
© Peter Andreas Hassiep

Norbert Gstrein

Norbert Gstrein rođen je 1961. u Milsu u pokrajini Tirol, trenutno živi u Hamburgu. Studirao je matematiku, a doktorirao filozofiju jezika. Proslavio se već prvim djelom, pripovijetkom Jedan (1988.), hvaljenom zbog teme i načina pisanja u kojem se neprestano izmjenjuju perspektive. Isti je stil brusio u sljedećim djelima: romanu Registar, noveli O2 i reportaži Trgovinski savjet, u kojima čitatelju pruža bezbroj interpretacija i podataka, ali nikada “pravu istinu”. Slijede romani Engleske godine (1999.), Autoportret s mrtvacem (2002.), Zanat ubijanja (2003.) koji govori o ratu na Balkanu, Zima na jugu (2008.), Cijela istina (2010.), zatim U zraku – tri duge pripovijetke (2011.) i esej Kome pripada priča (2004.). Primio je među ostalim književnu nagradu Berlina, nagradu Alfred-Döblin (1999.), književnu nagradu zaklade Konrad Adenauer (2001.), nagradu Uwe Johnson (2003.) i nagradu Franz Nabl grada Graza (2004.).