Branimir Cerovski

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1969.godine. 1986. položio je specijalistički ispit iz oftalmologije. 1988. obranio je magistarski rad i stekao akademski naziv magistar medicinskih znanosti. 1989.postaje znanstvenim asistentom. Od 1992.godine dr. Branimir Cerovski voditelj je Službe za neurooftalmologiju s Kabinetom za perimetriju u Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Rebro. 1997. Ministarstvo zdravstva priznaje mu naslov primarijus. 1999.godine obranio je doktorsku disertaciju i stekao naziv doktora medicinskih znanosti. 2001. imenovan je docentom na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 2005. izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. 2007. izabran je u nastavno-znanstveno zvanje izvanrednog profesora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je znanstvenog projekta. Objavio je više od 120 znanstvenih, stručnih i nastavnih tekstova pretežito iz područja neurooftalmologije i funkcionalne oftalmološke dijagnostike. Uređivao je dva enciklopedijska izdanja knjige Oftalmologija (Globus, 1994. i 2004.) te udžbenik za studente medicine Oftalmologija (Narodne novine, 2003.). Osnivač je i urednik časopisa Ophthalmologia Croatica (od 1992.). Voditelj je granskog kolegija Neurooftalmologija na doktorskom studiju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, kao i kolegija Neurooftalmologija na stručnom poslijediplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Kupujte po
Opcije kupovine
Kategorija
  • Publicistika
  1. Neurooftalmologija
    Neurooftalmologija
    Special cijena 44,90 € Redovna cijena 49,89 €