Eda Vujević

Eda Vujević rođena je 1961. godine u Kninu, gdje je maturirala, a Pravni fakultet završila je u Splitu. Od 1990. godine profesionalna je novinarka u dnevnome listu Slobodna Dalmacija. Objavila je dvije zbirke poezije - Miris ribe (Narodno sveučilište, Split, 1993.) i Dječja soba (Književni krug, Split, 2001.), roman Na čekanju s Filomenom Pravdić (Slobodna Dalmacija, 2002.), knjigu Droga - opća opasnost (Lukana, Split, 1995.) i u suautorstvu s novinarom Damirom Pilićem knjigu Dedal na iglama (Naklada Bošković, Split, 2005.).