Seid Serdarević, Vitez reda umjetnosti i književnosti