Nova izdanja: "Priča o ljubavi i tmini" i "Hipnotizer"