Predstavljanje romana "Vrijeme koje se udaljava" u Beogradu