Predstavljanje "Kuće sećanja i zaborava" Filipa Davida